Umandi

Eskola Kontseilua

OOG BEHIN-BETIKO ZERRENDA

AINHOA VELEZ
BELÉN FERNÁNDEZ
ZAHIRA ALCUDIA
NURIA ALONSO
ROSARIO NUÑEZ
JANA GARCÍA
LOURDES MTNEZ. DE ICAYA
ELIZABETH RASCÓN
AXUN CASAIS
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………